startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner

Pripravenosť pre vstup do školy

line

školáci
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Od 15. januára do 15. februára prebieha zápis do prvého ročníka základnej školy. Predškolákmi sú deti ročníkov 2001 a 2002, pre ktoré vyplýva povinnosť zápisu, príp. písomného odkladu povinnej školskej dochádzky. Kedy je dieťa na nástup do prvého ročníka pripravené?
dievcatko s plecniakomZačiatok školskej dochádzky je pre dieťa veľkou životnou zmenou, s ktorou sa musí vedieť vyrovnať a byť na ňu pripravené. Prváčik sa musí vedieť podriadiť rozvrhu a pevne stanovenému programu, kolektívu ostatných detí a autorite učiteľa. Musí sa prinútiť k sústredeniu i na veci menej príťažlivé so schopnosťou nové veci pochopiť a urobiť, zároveň naučiť sa, čo je osnovou stanovené pre priemer detí jeho veku. To by mu malo prinášať radosť a citové uspokojenie, ktoré sú podmienkou ďalšieho úspechu.

V súvislosti s nástupom do prvého ročníka hovoríme o:
 1. školskej zrelosti
 2. školskej pripravenosti
Školská zrelosť - je taký stav somato-psycho-sociálneho vývoja dieťaťa, ktorý:
 • je výsledkom úspešného dovŕšenia vývoja celého predchádzajúceho obdobia útleho a predškolského detstva,
 • je vyjadrením primeraných fyzických a psychických duševných pozícií pre požadovaný výkon v škole, je sprevádzaný pocitom šťastia dieťaťa,
 • je súčasne dobrým predpokladom budúceho úspešného školského výkonu a sociálneho zaradenia.
Školská pripravenosť (spôsobilosť) - postihuje úroveň predchádzajúcej prípravy z hľadiska schopností dieťaťa, získaných vplyvom prostredia a výchovy.

Pozorovacia schéma posudzovania školskej spôsobilosti:
 • Reč - výslovnosť, komunikácia, reprodukcia obsahu (napr. rozprávky), vyjadrovacie schopnosti.
 • Činnosť a hra - vzťah k nim a záujem o ne, osvojovanie si nových činností.
 • Motorika - ovládanie pohybovej aktivity, zručnosť a obratnosť.
 • Grafomotorika - ovládanie ceruzky, výtvarný prejav a začiatok písomného prejavu, schopnosť napodobniť určité grafické vzory
 • Sociabilita - správanie sa v kolektíve detí a dospelých, schopnosť nadviazať sociálny kontakt
 • Zvládnutie prvkov sebaobsluhy - obliekanie, obúvanie, osobná hygiena, stolovanie.
 • Emocionalita - určitá schopnosť ovládať svoje city, vyjadriť ich, bez problémov sa vedieť odpútať na primeraný čas od rodičov (najmä matky)
 • Správanie sa - samostatnosť, aktivita, disciplínovanosť, prispôsobilosť
V prípade, že dieťa tieto požiadavky nespĺňa, je vhodné zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky. Návrh možno podať na základe psychologického vyšetrenia školskou, alebo inou detskou psychologičkou a po konzultácii s príslušným pedagógom predškolského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje. Samotné rozhodnutie je však v plnej miere na rodičoch.

autor: Bibiána Želiskováline

Diskusia


forum 06.02.2008: admin, Diskusia k článku "Pripravenosť pre vstup do školy"
rightend