Pripravenosť pre vstup do školy


školáci
Od 15. januára do 15. februára prebieha zápis do prvého ročníka základnej školy. Predškolákmi sú deti ročníkov 2001 a 2002, pre ktoré vyplýva povinnosť zápisu, príp. písomného odkladu povinnej školskej dochádzky. Kedy je dieťa na nástup do prvého ročníka pripravené?
dievcatko s plecniakomZačiatok školskej dochádzky je pre dieťa veľkou životnou zmenou, s ktorou sa musí vedieť vyrovnať a byť na ňu pripravené. Prváčik sa musí vedieť podriadiť rozvrhu a pevne stanovenému programu, kolektívu ostatných detí a autorite učiteľa. Musí sa prinútiť k sústredeniu i na veci menej príťažlivé so schopnosťou nové veci pochopiť a urobiť, zároveň naučiť sa, čo je osnovou stanovené pre priemer detí jeho veku. To by mu malo prinášať radosť a citové uspokojenie, ktoré sú podmienkou ďalšieho úspechu.

V súvislosti s nástupom do prvého ročníka hovoríme o:
  1. školskej zrelosti
  2. školskej pripravenosti
Školská zrelosť - je taký stav somato-psycho-sociálneho vývoja dieťaťa, ktorý: Školská pripravenosť (spôsobilosť) - postihuje úroveň predchádzajúcej prípravy z hľadiska schopností dieťaťa, získaných vplyvom prostredia a výchovy.

Pozorovacia schéma posudzovania školskej spôsobilosti: V prípade, že dieťa tieto požiadavky nespĺňa, je vhodné zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky. Návrh možno podať na základe psychologického vyšetrenia školskou, alebo inou detskou psychologičkou a po konzultácii s príslušným pedagógom predškolského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje. Samotné rozhodnutie je však v plnej miere na rodičoch.

autor: Bibiána Želisková