startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk

Chceš dobro dieťaťa? Vychovávaj ho!

line

výchova
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Výchova je príklad a láska. Ako deťom nám často „čosi“ vraveli, ale nechápali sme. Až keď sme sa stali rodičmi, pochopili sme, o čom výchova je. A na akú životnú múdrosť prišli tí, ktorí vychovávali pred nami?
budovanie sebavedomia_02_tspstk96613corČlovek sa môže stať človekom len pomocou výchovy.

Immanuel Kant

Rozhodujúca časť výchovy sa odohráva v prenatálnom období a vo veku do troch až štyroch rokov dieťaťa. Neskôr prevádzame už len kozmetické úpravy.

Jan Konfršt

V prvých siedmych rokoch je dieťa násilné ku strachu vzniknutému z výplodov fantázie. Fantázie a sen sú zamieňané so skutočnosťou.

Jiřina Prekopová

Dieťa vníma každú maličkosť, najjemnejšie impulzy, najtichšie tóny. Dieťa myslí tak, že vníma. Svojimi zmyslami je spojené so svetom. Preto sa považuje za stred svojho sveta a všetko čo prežíva, vzťahuje na seba.

Jiřina Prekopová

Nenávisť dospelého k sebe alebo ku svetu pramení často z násilia, ktoré ako dieťa okúšal v rodine.

Louis Amelanchier

Matky musia žiť s vedomím „ja som matka“ a nie „to je moje dieťa“. Medzi týmito dvoma prístupmi je podstatný rozdiel. Ide v nich o celú budúcnosť dieťaťa.

Božena Kanderová

Vychovávať znamená investovať bez ohľadu na cieľ a prínos. Je to láska bez podmienok. Výchovávať znamená byť plne k dispozícii bez toho, aby sme sa vzdali seba. Vychovávať znamená rešpektovať odlišnú cestu dieťaťa.

Jiřina Prekopová

Rodičia sú ako básnici - uznania sa im dostane zvyčajne až po smrti.

P. de la Cour

Človek sa stále učí a stále sa mení. Preto nie je tak nezmyselné ako sa niektorým zdá, že i deti vychovávajú svojich rodičov.

Jan Neruda

dieta na gauciPovedať dieťaťu: „Prestaň rozčuľovať, lebo ťa tu nechám" je do neba volajúce násilie, ktoré nemá vo vzťahoch dospelých obdoby.

Louis Amelanchier

Deti, ktoré zostali príliš závislé na vedení rodičov a ktorým nebolo dovolené, aby dospeli a osamostatnili sa, doplácajú na to často po celý život. Zostávajú infantilní vo svojich postojoch, vzťahoch a záujmoch.

Zdeněk Matějček

Ktoré dieťa by nemalo možnosť plakať nad svojími rodičmi?

Friedrich Nietzsche

Dieťa si zaslúži najväčšiu ohľaduplnosť.

Iuvenalis

Nikdy neučte dieťa tomu, o čom nie ste sami presvedčení.

John Ruskin

Detské klamstvo povstáva zo strachu, že dieťa nebude milované tak, ako by chcelo.

Jiřina Prekopová

Ak chceme, aby dieťa dodržiavalo pravidlá, je predovšetkým na nás, aby sme ich dodržiavali.

Jiřina Prekopová

Trest môže zlé správanie len zastaviť, ale odmena buduje to správne. Zakaždým, keď príde iba trest a nič viac, dieťa sa síce naučí niečo nerobiť, ale tým sa ešte nenaučí robiť to, čo je správne.

Zdeněk Matějček

Dajte deťom všetko čo chcú a odvďačia sa vám netrpezlivosťou a nevďačnosťou.

Louis Amelanchier

Domov nie je miestom, kde bývaš, ale miestom kde ti rozumejú.

Christian Morgenstern

Vyvarujme sa tomu, aby sme mladému človeku predkladali úspech ako životný cieľ. Za úspešného človeka platí každý, kto od svojich blížnych dostáva viac, než odpovedá jeho službám. Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva a nie z toho, čo je schopný získať.

Albert Einstein

Predtým, než je dieťa v čase puberty schopné činiť vlastné rozhodnutia, je odkázané na vzory. Len s pomocou vzorov si môže vytvoriť základy svojho jednania.

Jiřina Prekopová

Rodičia by mali rešpektovať individualitu dieťaťa a nedovoliť, aby sa stalo príliš závislé alebo pripútané, lebo tak by ho okrádali o schopnosť stať sa dospelým a samostatným.

Paul Branton

Urobte všetko za svoje deti a naučíte ich pohodlnosti a nechuti tvoriť a objavovať.

Louis Amelanchier

Dieťa je bytosť, ktorá stojí medzi rodičom a televízorom.

George Bernard Shaw

To najlepšie, čo môžu dať rodičia deťom, je čas, nie peniaze.

Slová matky ba sa mali stať zákonom na celý život.

Reinhold Braun

Výchova ako životný postoj

Deti potrebujú na neľahkú cestu dobrú výstroj: jasné merítka a schopnosti rozlišovať medzi dobrom a zlom, vycibrený cit pre skutočné hodnoty a tradície, slobodu v myslení, logiku srdca, silu vôle, pripravenosť znášať krízy bez straty odvahy, nádej ako životný postoj, úctu pred vyššími zákonmi, pripravenosť otvorene vyjadrovať pocity a prijímať uzmierenia, no predovšetkým schopnosť milovať. A o tom všetkom je výchova.

spracovala: Bibiána Želiskováline

Diskusia


forum 05.08.2008: admin, Diskusia k článku "Chceš dobro dieťaťa? Vychovávaj ho!"