startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner

Trocha legislatívy ohľadom rozvodu

line

vzťahy
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v spoločensky odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj spoločenský účel. Pri rozhodovaní o rozvode musí súd prihliadnuť najmä na záujmy maloletých detí.
sudnicke kladivoNávrh na rozvod manželstva sa podáva spravidla písomne. V súčasnej dobe je však prípustný napríklad aj elektronickými prostriedkami, ak je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Podáva sa na súde, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, za podmienky, že v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov.

Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve a pravdivý opis rozhodujúcich skutočností. K návrhu sa prikladá fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí, doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Návrh musí byť podpísaný a datovaný.

Z návrhu na začatie konania o rozvode manželstva sa platí suma 2 000 Sk.

spracovala: Bibiána Želisková

Rozvod v rodine


line

Diskusia


forum 27.11.2008: admin, Diskusia k článku "Trocha legislatívy ohľadom rozvodu"
rightend