startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner

Integrované triedy

line

školáci
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

V dnešnej dobe integrované triedy nie sú žiadnou zvláštnosťou. V Amerike vyšiel zákon o integrovaných školách v roku 1976, u nás iba nedávno. Telesne i mentálne postihnuté deti možno tak včleniť do kolektívu nepostihnutých detí, čím sa vytvoria rovnaké možnosti vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu.
ziaci v triedeBudúcnosť dieťaťa v značnej miere závisí od možnosti vzdelávania, ktoré vytvára priestor pre jeho uplatnenie v živote. Šancu na primerané vzdelávanie majú všetci bez rozdielu na rasu, príslušnosť či zdravotný stav. A tak i deti s akýmkoľvek telesným či mentálnym postihom majú právo na vzdelanie i na vlastný životný priestor.

Dobrá vôľa všetko zdolá

Integrované triedy sú dôkazom toho, že dobrá vôľa všetko zdolá. Ak sú poskytnuté prostriedky škole, škola vytvorí priestor pedagógom. Tí sa cielene ujmú začlenenia postihnutého dieťaťa medzi nepostihnuté deti. Spolupráca je však z každej strany nutná. Aká je pripravenosť našich škôl na prijatie detí s telesným či mentálnym postihom?

Život ponúka šance

Jednou zo šancí pre telesne i mentálne postihnuté deti je včlenenie sa do kolektívu zdravých detí. Ak škola vytvorí priestor pre zdravotne postihnuté dieťa, včlení ho do kolektívu a vytvorí mu individualizovaný učebný plán, dieťa ma najväčšie predpoklady rozvíjať svoje danosti i potreby. Ak takéto dieťa naberie istotu vo vzťahoch so svojimi rovesníkmi, nebude mať v neskoršom období problém zaradiť sa do spoločnosti.

Rozhodnutie prenechané rodičovi

Sú postihnutia, ktoré vyžadujú umiestnenie v špeciálnych triedach. Vtedy je pre dieťa lepšie, ak je umiestnené v špeciálnej škole podľa druhu svojho postihu. Ak je však voľba ponechaná rodičovi, je nanajvýš dobre zvážiť umiestnenie dieťaťa do integrovanej triedy. Problémom je, že pedagógovia sú v tomto ponechaní sami na seba. Zvyčajne neabsolvovali žiadnu prípravu, ktorá by ich na prijatie a vyučovanie takéhoto dieťaťa pripravila.

Prijatie do kolektívu

Ak postihnuté dieťa do integrovanej triedy nastúpi, žiaci (podľa svojho veku) by mali byť o tom vopred informovaní, prípadne poučení zo strany triedneho učiteľa. Správanie a prijatie by malo byť samozrejmou súčasťou „vyspelosti“ triedy, do akej dieťa nastupuje. I v tomto je však podstatná spolupráca rodiča s učiteľom. Neustála výmena informácií, hľadanie spoločných riešení a bezproblémový dialóg vedie k úspešnému začleneniu postihnutého dieťaťa medzi zdravý kolektív.

Plán prispôsobený potrebám a danostiam dieťaťa

Individuálny študijný plán vytvára pedagóg po dohode s psychológom (resp. prijíma ho od školského psychológa), ktorý pracuje s dieťaťom počas celého roka. Tento plán je prispôsobený miere postihu a problémovým oblastiam dieťaťa.

spracovala: Bibána Želiskováline

Diskusia


forum 12.11.2008: admin, Diskusia k článku "Integrované triedy"
rightend