startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner

Psychomotorický vývoj dieťatka - I. časť

line

batoľatá
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

V prvom roku života dieťa rýchlo rastie. Dozrievajú v ňom mnohé funkcie, osvojuje si dôležité pohybové návyky, intenzívne spoznáva okolitý svet prostredníctvom zmyslov a vlastných pohybov. K správnemu vývoju však potrebuje vhodné podmienky.
dieta v postielkeZdravý donosený novorodenec je vybavený základnými reflexami, ktoré mu umožňujú život mimo maternice. Vie sať, hltať, nájsť si zdroj potravy, prispôsobovať sa zmenenej polohe. Reaguje na podnety sluchové, chuťové, zrakové, hmatové, registruje zmeny teploty. Od prvých hodín života ho upokojuje kontakt s matkou, jej láskavé pohladenie i milé slovo. Správne zaobchádzanie už v novorodeneckom veku kladne ovplyvňuje psychomotorický vývoj dieťatka. Pocit citového bezpečia celkom prirodzene podnecuje detskú poznávaciu aktivitu a jeho napredovanie v jednotlivých oblastiach.

Prostriedkom správneho vývoja sú matky, ktoré sú vnímavé voči schopnostiam svojich detí a dokážu s nimi aktívnejšie komunikovať. To v nemalej miere prispieva k utváraniu pevnej väzby medzi matkou a dieťaťom. Matka ako hlavný pozorovateľ psychomotorického vývoja svojho dieťatka neraz „trpí“ obavami, či sa jej dieťatko vyvíja správne. Tieto obavy sú namieste najmä u mamičiek, ktoré majú prvé bábätko. To, či dieťatko napreduje dostatočne vzhľadom na prislúchajúci mesiac, možno zistiť sledovaním hlavných zložiek hrubej a jemnej motoriky, reči a sociálneho chovania.

Dieťatko je sledované i počas návštev poradne, kde možno každú nejasnosť v oblasti vývoja dieťatka prekonzultovať s detským pediatrom, v prípade podozrenia menších či väčších odchýlok, s detským neurológom. Prudký rast a rýchly psychický vývoj je príznačný najmä pre dojčenské obdobie. Pamätajme však na to, že deti sa líšia nielen výzorom, ale aj časom dozrievania. Niektoré sa vyvíjajú pomalšie, niektoré šikovne lezú, rýchlo sa naučia stáť, či skôr rozprávajú. Dieťa je od narodenia individualita, svojská svojím prejavom a schopnosťou samostatného vývoja. Preto nie je správne dieťa porovnávať s deťmi narodenými v tom istom časovom období. Aké sú teda základné piliere „správneho“ psychomotorického vývoja dieťatka v prvých dvanástich mesiacoch?

Schéma psychomotorického vývoja


1. mesiac

Hrubá motorika: dieťa položené na bruško sa ručičkami vzpiera, hlavičku zdvíha len trochu nad podložku.
Jemná motorika: reflexne uchopí ponúknutý prst.
Reč: častý nediferencovaný krik.
Sociálne chovanie: reaguje na silnejšie zrakové a sluchové podnety tým, že trhne celým telom.

2. mesiac

Jemná motorika: dieťa položené na chrbátik začína dvíhať nožičky. Ak leží na brušku, ešte sa nevzpiera na ručičky, ale zdvíha vyššie hlavičku a chvíľu ju udrží. Badať súhru ruka - ústa.
Reč: hrkúta si.
Sociálne chovanie: ak počuje ľudský hlas, stlmí pohyby. Krátko sleduje blízke a nápadné predmety v zornom poli. Keď sa mu prihovárame, usmieva sa.

dojcenie z flase3. mesiac

V polohe na chrbátiku má symetrickú polohu s roztvorenými ručičkami.
Hrubá motorika: na brušku symetricky vzpriamuje hlavu, pevne sa opiera o predlaktie („pasie koníčky“).
Jemná motorika: hrá sa s prstami, pozoruje ich, sleduje predmet v strednej čiare.
Reč: džavoce ( a-a-a, e-e ).
Sociálne chovanie: pohybujúcu sa hračku sleduje zrakom na obidve strany. Ak ho oslovia alebo mu ukážu zaujímavý predmet, začne sa živo pohybovať. Reaguje úsmevom.

4. mesiac

Hrubá motorika: začína sa priťahovať do sedu, pričom mu hlava mierne klesá dozadu. Na brušku drží hlavu vysoko, tvár má kolmo k podložke.
Jemná motorika: ruku približuje neisto k hračke a dotýka sa jej. Ak sa mu podarí uchopiť ju, máva ňou a ohmatáva ju.
Sociálne chovanie: má pravidelný rytmus spánku a bdenia. Pred prípravou na kŕmenie kričí, rozoznáva blízkych.

5. mesiac

Hrubá motorika: začína dvíhať pokrčené kolienka nad podložku a ohmatáva si ich. Na brušku sa opiera o dlane, prevaľuje sa na chrbátik, na bok a na bruško. Ak ho uchopíte za ručičky, pokúša sa sadnúť si.
Jemná motorika: dokáže siahnúť po hračke a uchopiť ju. Pozerá si predmet v ruke, sleduje osoby okolo seba. Dáva hračky do úst, ťahá za odev alebo za prikrývku.
Reč: vyslovuje samohlásky a, o, spoluhlásky m, t, b, v.
Sociálne chovanie: rozozná láskavý a prísny výraz reči a mimiky. Usmeje sa na obraz v zrkadle.

Spracovala: Bibiána Želiskováline

Diskusia


forum 11.12.2007: admin, Diskusia k článku "Psychomotorický vývoj dieťatka - I. časť"
rightend