startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner

Pestúnska rodina

line

náhradná rodina
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Rodina má v priebehu ľudských dejín mnoho tvarov a podôb. Niektoré deti majú obidvoch rodičov, iné žijú len s otcom alebo matkou, prípadne si ich obaja rodičia berú „na striedačku“. A sú aj deti, o ktoré sa starajú len starí rodičia, alebo ich pridelili pestúnskej rodine. Čo je to pestúnska rodina a ako funguje sa dozviete v nasledujúcom článku.

Mama a dieta_tsp75677466Čo sú to pestúnske rodiny?

Podmienky zverenia do pestúnskej starostlivosti sú upravené v zákone č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Pestúnska starostlivosť nahrádza starostlivosť rodičov o dieťa, ak ju oni nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť a záujem dieťaťa si vyžaduje zverenie do takejto starostlivosti.

Kto môže byť pestúnom?

Pestúnom môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonná, s osobnými predpokladmi, najmä zdravotnými, osobnostnými a morálnymi a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme dieťaťa.

O zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti rozhoduje súd na návrh toho, kto má záujem stať sa pestúnom. Pestúnom sa môže stať len osoba zapísaná do zoznamu žiadateľov, to znamená, že musí absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo a splniť ďalšie podmienky.

Väčšina detí ma to šťastie, že žije v harmonických rodinách. Sú však aj také deti, o ktoré sa ich vlastní rodičia nemôžu, nedokážu, alebo dokonca nechcú postarať, zanedbávajú ich, alebo im aj ubližujú. V takom prípade musí zakročiť štát a zabezpečiť dieťaťu náhradnú starostlivosť.

Prečo deti žijú v pestúnskych rodinách?

Najčastejšie je dieťa umiestnené v pestúnskej rodine kvôli problémom vlastných rodičov s alkoholom či inou formou závislosti, rovnako sa môže stať, že rodičia vážne ochorejú, dostanú sa do väzenia pre konflikt zo zákonom.

Mama s dcerou_tsp152050412Treba dodať, že pestúnska starostlivosť sa síce z právneho hľadiska končí 18. rokom dieťaťa, ale ľudsky, psychicky a sociálne vytvorené vzťahy zvyčajne trvajú naďalej. Väčšina detí zostáva v pestúnskych rodinách aj po dovŕšení plnoletosti. Počíta s tým aj zákon, ktorý priznáva nárok na príspevok dieťaťu až do 25. roku veku zverenca, pokiaľ je nezaopatrený a naďalej žije v spoločnej domácnosti s pestúnom.

Čo sa deje s dieťaťom v pestúnskej rodine?

Deti umiestnené v pestúnskych rodinách čaká predovšetkým množstvo zmien. Nie všetky pritom musia byť negatívne. Nová škola, noví kamaráti. Z menej príjemných je to najmä prispôsobovanie sa životu novej rodiny, prípadne zoznamovanie sa s ďalšími deti v rodine.

Čo majú na starosti sociálni pracovníci?

Sociálni pracovníci sú tu na to, aby pomohli deťom s prispôsobením sa v novom prostredí. Pre každé dieťa majú vypracovaný jedinečný adaptačný plán, v ktorom je uvedené aký druh pomoci konkrétne dieťa potrebuje, pravidelne si overuje sociálny status rodičov dieťaťa a ich pokroky na ceste k obnoveniu pôvodnej rodiny.

Sociálni pracovníci majú rozhodujúci vplyv na rozhodovanie súdu o tom, kedy sa dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti vráti do pôvodnej rodiny.

Pre každé dieťa je najdôležitejšie, aby vyrastalo v harmonickom a pokojnom prostredí a dostalo sa mu primeranej starostlivosti a výživy. Ak sa to nedarí vo vlastnej rodine, je úlohou sociálnych pracovníkov, aby dieťaťu našli primeranú náhradnú rodinu.

autor: M. P.Články na tomto portáli majú charakter všeobecnej informácie. Ich cieľom nie je nahrádzať odborné zdravotné vyšetrenie a starostlivosť. Redakcia nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené diagnostikou alebo liečbou výlučne na ich základe bez predchádzajúcej konzultácie s kvalifikovaným odborníkom.line

Diskusia


forum 18.09.2006: admin, Diskusia k článku "Pestúnska rodina"
rightend