startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk

Nová éra pre školákov

line

školáci
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

A je tu škola a s ňou školská reforma. Niektorí ju stihli ofrflať skôr, než sa stihla udomácniť, iní ju privítali s nadšením. Čo naozaj prinesie, ukáže nasledujúci rok.
citanie_02Reforma, ktorej sa dožadovali učitelia už dlhý čas, by mala priniesť modernizáciu metód učenia s poskytnutým priestorom na výučbu cudzích jazykov a zmenený obsah učiva. Deti by sa teda nemali učiť veľké množstvo učiva, ktoré neprináša úžitok, ale zamerať sa viac na tvorivosť a kreativitu, ktorá je v dnešnom svete potrebná.

Zmeny vo vyučovaní cudzích jazykov

Cudzí jazyk sa začnú deti učiť už v treťom ročníku základnej školy. Druhý cudzí jazyk im pribudne v šiestom ročníku a tak budú môcť svoje jazykové schopnosti rozvíjať už na základnej škole.

Vyučovanie slovenského jazyka v menšinových triedach

S príchodom reformy sa upravuje i výučba slovenského jazyka v triedach národnostných menšín. Deti z národnostných menšín sa budú musieť učiť v povinnom obsahu slovenčinu v rovnakom rozsahu ako materčinu. Doposiaľ výučbu slovenčiny prevyšovali hodiny napr. maďarského jazyka.

Znížený počet žiakov

Školská reforma upravuje doposiaľ povolený počet žiakov v triedach: v materskej škole z 28 na 22 až 20, v 1. ročníku ZŠ z 29 na 22, v 2. až 4. ročníku z 34 na 25, v 5.až 9. ročníku z 34 na 28. Na stredných školách sa upravuje počet nasledovne: z doterajších 34 až 38 na 30.

Výnimka výučby doma

Žiaci 1. až 4. ročníka sa budú môcť učiť i doma za predpokladu, že rodičia majú pedagogické vzdelanie a budú ich vyučovať individuálne.

predskolsky vek_01Obmedzené počty uchádzačov na osemročných gymnáziách

Na osemročné gymnázia bude možné prijať podľa novej reformy len 5 percent detí z populačného ročníka. Dôvodom je fakt, že bežné školy opúšťal vysoký počet detí a v ročníkoch zostávali prospechovo slabší žiaci.

Zúžený obsah učiva

Učivo sa zredukuje žiakom piateho ročníka. Vypustia sa napr. desatinné čísla, základné pravidlá rysovania či výpočet obsahu obdĺžnika a štvorca. Naopak na hodinách slovenského jazyka bude ponechaný väčší priestor písaniu slohov.

22 hodín pre prvákov

Týždenne strávia prváci v škole 22 vyučovacích hodín. Ubudne hodina slovenčiny a prvouky, naopak pribudne 5 voliteľných predmetov. Tieto voliteľné predmety možno využiť na informatiku či cudzie jazyky.

Koniec učňovským školám

Počnúc novou školskou reformou zaniká delenie na učilištia a stredné školy, ostanú len stredné odborné školy. Povinné budú štyri voliteľné predmety a dva cudzie jazyky.

Priestor pre nové programy

Aby bol dostatočný priestor na nové predmety, reforma redukuje povinné učivo o 20 až 30 %. Učivo, ktoré majú žiaci vedieť, je v štátnom vzdelávacom programe. Tak je poskytnutý dostatočný priestor pre vlastné školské vzdelávacie programy.

spracovala: Bibiána Želiskováline

Diskusia


forum 18.09.2008: admin, Diskusia k článku "Nová éra pre školákov"
rightend