startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner

Keď sa vyskytne problém

line

školáci
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Niektoré ťažkosti v učení sa dajú zmierniť, alebo odstrániť jedine pomocou odborníkov. Tu patria ťažkosti pri čítaní, písaní, no problémom môže byť i znížená inteligencia, vnímanie, koncentrácia, spracovanie látky či samotné tvorenie. Ak takýto problém dlhodobo pretrváva, je lepšie umiestniť dieťa do osobitnej školy.
dieta s mamou_03Učenie môže byť niekedy obrovským bremenom. Zvlášť ak spôsobuje ťažkosti pri zvládaní základného učiva, písaní úloh, či celkovej príprave na vyučovanie. Ak takýto problém dlhodobo pretrváva, je nutné vyhľadať pomoc odborníka s cieľom spokojnosti na strane rodiča, učiteľa i samotného žiaka.

Je všetko otázka známok?

Deti so slabším prospechom potrebujú doučovanie v menších skupinách. Či sa učiteľ pre tento krok rozhodne, závisí i od príčiny slabého prospechu. Niekedy môže byť príčinou nedostatočná príprava na vyučovanie, ľahostajnosť zo strany rodičov i žiakov, no za neúspechom v škole sa môže skrývať i varovný signál „že čosi nie je v poriadku“. Deti často krát apelujú na svojich rodičov i učiteľov práve bojkotom učenia. Niekedy príčinou slabšieho prospechu môže byť porucha učenia, ktorá doposiaľ (i napriek pretrvávajúcim problémom) nebola zistená. Vtedy je potrebné poslať dieťa do poradne školského psychológa a celkovým vyšetrením zistiť príčinu problémovej oblasti. Nemá význam deti za zlé známky trestať. Ak sa daný problém ukáže, je potrebné urobiť opatrenia, ktoré by viedli k náprave a uľahčeniu celkového procesu učenia. Dieťa má mať z vyučovania radosť. Strach, neustále napomínanie, pokarhania, písanie poznámok vedie k strate záujmu o učenie a demotivácii.

Rodič spolupracuje s pedagógom

Ak vaše dieťa má nejaký problém, hľadajte príčinu. Nebojte sa za svoje dieťa postaviť! Dieťa potrebuje cítiť, že má oporu, že za ním ktosi stojí. Deti, i keď to tak nevyzerá, sú závislé na pochvale. Správny pedagóg hľadá dôvody na pochvalu a zavedením napr. tabuľky dobrých a zlých bodov vedie deti k motivácii. I tu musí byť však úzka hranica. Každé dieťa je jedinečné a preto potrebuje individuálny prístup. Žiaľ, v triede preplnenej žiakmi, to nie je možné. Ak sa vyskytne medzi takýmito deťmi i dieťa s poruchou čítania, či správania, je obzvlášť náročne udržať si pozíciu spravodlivého učiteľa.

Umiestnenie do špeciálnej triedy

Deti s akoukoľvek poruchou majú byť zaradené medzi deti, ktoré proces učenia zvládajú bez väčších ťažkostí. Rodičia by sa mali informovať a podporovať snahu učiteľa, nájsť si cestu k dieťaťu. Ak sa vyskytne závažnejší problém, kedy už nie je vhodné dieťa v triede ponechať, je potrebné zvážiť jeho umiestnenie do špeciálnej triedy napr. osobitnej školy, kde je tempo vyučovania týmto deťom prispôsobené. I keď predsudky týkajúce sa týchto škôl neustále pretrvávajú, je dôležité uvedomiť si, že pokles výkonnosti, nezáujem, pasivita, umocnený negatívny postoj k okoliu, často krát posilňovaný chovaním učiteľa a spolužiakov vedie k zníženým intelektuálnym schopnostiam dieťaťa, k narušeniu charakteru a strate zážitku z úspechu. Osobitná škola preto realizuje právo menej nadaných detí na vzdelávanie a výchovu, primeranú ich schopnostiam. Umožňuje im lepšie včleniť sa do spoločnosti a tiež pripraviť ich na začlenenie do života. Či tieto školy svoje poslanie splnia, závisí vo veľkej miery i od nás ako tieto deti prijmeme.

Pár slov „na záver“

Milí rodičia, ak ste zistili, že vaše dieťa takúto pomoc potrebuje, ak je duševne zaostalé, nezdráhajte sa poslať ho do osobitnej školy. Ak naopak máte zdravé dieťa, prispejte láskavým a chápajúcim chovaním k tomu, aby duševne postihnuté deti nestáli bokom, ale v strede nás ostatných.

autor: Bibiána Želiskováline

Diskusia


forum 02.12.2008: admin, Diskusia k článku "Keď sa vyskytne problém"
rightend