Podmienky a pravidlá portálu www.mamicka.skPodmienky a pravidlá Registrácia používateľa Zrušenie registrácie Povinnosti používateľa Pravidlá pre pridávanie fotografií Cena Záruky prevádzkovateľa Práva prevádzkovateľa Zmena pravidiel Dodržiavanie etických noriem Dodržiavanie právnych noriem Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.