Čo je to porucha pozornosti (ADHD)? - I. časť


zdravie
Erik bol od malička živé striebro. Už ako batoľa málo spal a často plakal, býval nedotklivý. Neskôr, ako malý špunt, lietal po dome ako tornádo a hlasno dával najavo svoju prítomnosť. Žiadna hračka ani činnosť si neudržala jeho priazeň dlhšie ako niekoľko minút. Nezriedka sa stávalo, že znenazdajky vybehol z domu na ulicu, bez ohľadu na rušnú premávku.
surodenci pri citaniVýchova takéhoto dieťaťa dá zabrať každému rodičovi. Erikovým rodičom však jeho impulzívne správanie nerobilo starosti. Chlapci sú jednoducho takí, mysleli si. Neskôr však chlapec začal mať ťažkosti v škole a ťažko sa sústredil aj na tú najnepatrnejšiu činnosť či domácu úlohu. A tak spoločne navštívili pediatrickú ambulanciu, kde synovi diagnostikovali deficit pozornosti doprevádzaný hyperaktivitou. Ide o pomerne častú poruchu správania, ktorá postihuje približne 8 - 10 % školákov, pričom chlapcov je približne 3x viac než dievčat. Skutočnú príčinu tohto pomeru však nepoznáme.

Hyperaktívne deti s poruchou pozornosti sa len veľmi ťažko sústredia, bývajú impulzívne, neposedné, nesústredené a chýba im zmysel pre detail. Samozrejme, že v útlom detstve sa podobne chová veľa obyčajných detí, či už inklinujú k utiahnutej alebo spoločenskej povahe.

K rozlišovacím znakom deficitu pozornosti patrí, že pretrvávajú dlhšie obdobie aj v rozličnom prostredí, takže dieťaťu sťažujú bežný spoločenský styk, školský prospech, aj rodinné spolužitie. Našťastie existujú liečebné postupy, ktoré umožnia udržať si dobrú kvalitu života a kontrolovať príznaky tejto mozgovej poruchy.

ADHD sa delí na 3 podtypy, každý so špecifickým vzorcom správania:

Nepozorný typ: Hyperaktívny - impulzívny typ: Kombinovaný typ je kombináciou predchádzajúcich typov a v praxi sa vyskytuje najčastejšie.

autor: M. P.