Mesiac pre budúcich prváčikov


školáci
Vstup dieťaťa do školy je v každej rodine významnou udalosťou. Je to chvíľa, na ktorú rodičia svoje dieťa pripravujú niekoľko mesiacov dopredu. Rozprávajú sa spolu o tom ako sa školák každý deň stretáva so svojimi spolužiakmi a s pani učiteľkou. Rozprávajú ako sa bude učiť čítať, písať, počítať a spoznávať veľa ďalších zaujímavých vecí. O povinnostiach, ktoré si bude musieť plniť.
PrvacikObdobie od 15. januára do 15. februára je každoročne obdobím slávnostných zápisov budúcich prváčikov do školy. Deti v tomto období zväčša po prvý raz prichádzajú do priameho kontaktu so svojím budúcim „pracoviskom“ a ľuďmi, ktorí spoluvytvárajú jeho budúce študijné prostredie. Termín zápisu určuje riaditeľ školy tak, aby sa termínu bez problémov prispôsobili aj zamestnaní rodičia a v spolupráci s ostatnými školami v danom meste, prípadne regióne.

Dieťa, ktoré sa zúčastní slávnostného zápisu do školy musí spĺňať niekoľko základných podmienok: Niekedy môžu mať rodičia pocit, že ich dieťa ešte nie je dostatočne pripravené na vstup do školy a životné zmeny, ktoré s tým súvisia. V takomto prípade je najvhodnejším riešením navštíviť spolu s dieťaťom detského psychológa. Ten na základe komunikácie s dieťaťom zhodnotí jeho pripravenosť na vstup do školy. Na základe toho môže rozptýliť obavy rodičov zhodnotením dostatočnej zrelosti dieťaťa na vstup do školy. V opačnom prípade detský psychológ odporučí ročný odklad nástupu do školy. Názor odborníka je pre rodičov iba Skolaciporadný, nie záväzný. Rodičia ho môžu, ale nemusia akceptovať. Samotný zápis je však povinný, rodič sa musí na zápis dostaviť a tam môže oznámiť, že chce požiadať o ročný odklad.

Najčastejšie dôvody rodičov pre odklad nástupu do školy bývajú rôzne a sú veľmi individuálne: Opačným prípadom ako ročný odklad nástupu je nástup do školy v piatich (naozaj výnimočne aj v štyroch) rokoch dieťaťa. V tomto prípade sa však jedná o tzv. mimoriadne nadané deti a ich zapísanie do školy je možné len na základe vyjadrení psychológa a detského lekára, že dieťa je na vstup do školy naozaj dobre pripravené a spôsobilé.

autor: Janka HumlováČlánky na tomto portáli majú charakter všeobecnej informácie. Ich cieľom nie je nahrádzať odborné zdravotné vyšetrenie a starostlivosť. Redakcia nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené diagnostikou alebo liečbou výlučne na ich základe bez predchádzajúcej konzultácie s kvalifikovaným odborníkom.