Ako a prečo sa prezentovať na mamicka.sk


Komercia
Cielenosť

Výhodou prezentácie sa na www.mamicka.sk v porovnaní s inými reklamnými médiami je vysoká miera účinnosti takejto reklamy, nakoľko táto reklama je vysoko cielená. Väčšinu návštevníkov stránok tvoria ženy, ktoré sú mamičky, alebo budúce mamičky. Okrem toho, cena prezentácie sa je veľmi prijateľná a nedosahuje zďaleka cenu prezentácie sa v tlačených médiách. Väčšina klientely firiem podnikajúcich v tejto oblasti je v mladom veku a má skúsenosť v práci s internetom, niektorí s ním pracujú denne.

Nezávislosť

Na rozdiel od väčšiny konkurencie prevádzkujeme svoje služby na vlastných serveroch a sme teda nezávislí od tretích subjektov. Tento fakt predstavuje plynulú a dlhodobú prevádzku portálu.

Rovnako aj po redakčnej stránke vlastníme vlastnú redakciu, čo garantuje nezávislosť a pravidelný prísun zaujímavých článkov.

Ako sa prezentovať?

Spoločnosti podnikajúce v tejto oblasti majú niekoľko možností prezentácie sa na www.mamicka.sk. Sú to tieto:

Zaradenie do sekcie "Kde dostanete"

Ide o vyhľadávaciu časť mamicka.sk, v ktorej si návštevník www.mamicka.sk môže vyhľadať firmu alebo firmy z niektorej z podsekcií a potom si takýto zoznam s kontaktom na danú spoločnosť môže napr. vytlačiť.

Takáto forma prezentácie je maximálne cielená a na rozdiel od bežne používanej tlačenej formy reklamy je omnoho efektívnejšia. Je veľká pravdepodobnosť, že ak niekto v danom zozname vyhľadáva napr. predajňu kočiarov, určite sa u Vás zastaví, ak Vás nájde v tomto zozname. Systém vyhľadávania v danej sekcii plánujeme spraviť efektívny možnosťou vyhľadávania podľa regiónov a miest, aby sa tak docielilo pre Vás čo najväčšieho reklamného efektu.

Formy zápisu v "Kde dostanete":

Platnosť zápisu je 365 dní od úhrady predfaktúry za objednaný zápis.

Zaradenie do plánovača úloh a finančného plánovača

Plánovač úloh je určený ako pripomienkovač udalostí, ktoré je potrebné s dieťatkom absolvovať. Okrem predvolených typov udalostí si návštevník môže zadať do systému svoje vlastné úlohy a tak tento plánovač plne využívať podľa svojich potrieb. U každej položky je potrebné zadať kategóriu oblasti do ktorej spadá. Na základe tejto voľby sa pri danej položke zobrazuje zoznam firem z danej oblasti a to podľa rovnakých pravidiel ako je tomu u sekcie "Kde dostanete".

Finančný plánovač slúži ako pomôcka pri kalkulácii nákladov rodinného rozpočtu. Keďže nákladové položky sa viažu priamo na sekcie, vieme návštevníkom pri jednotlivých položkách uviesť firmy, ktoré im v danej oblasti pomôžu.

Platnosť zápisu je 365 dní od úhrady predfaktúry za objednaný zápis.

Ceny jednotlivých foriem zápisu:

V prípade, že sa v priebehu roka rozhodnete zmeniť typ zápisu, bude Vám doučtovaný rozdiel medzi Vašim aktuálnym a novým typom zápisu.

Bannery - základná cena

Ahead Full Banner (Leader Banner)
Rozmer: 745x100px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Cena na dobu jedného mesiaca: € 60 bez DPH

Wide Skyscraper
Rozmer: 120x600px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Cena na dobu jedného mesiaca: € 40 bez DPH

Rectangle
Rozmer: 180x150px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Cena na dobu jedného mesiaca: € 30 bez DPH

Zľavy

1. Objemové zľavy:

2. Agentúrne zľavy

Podľa dohovoru, informujte sa na tel. čísle +421-605-405303 alebo mailom na adrese sales@mamicka.sk.

3. Zľavy za platbu vopred

*neplatí iba pre nových klientov www.mamicka.sk, ktorí musia uhradiť kampaň zálohovou faktúrou najneskôr 7 dní pred spustením kampane

4. Storno poplatky:

5. Výroba reklamných produktov:
Pri objednávke nad € 166,00 (5000 Sk) bez DPH za jednu kampaň je výroba reklamného banneru zadarmo (neplatí pre reklamné a mediálne agentúry)