Hudba-ľudský zdroj radosti


výchova
Poznáte to? Máte pocit, že celý svet je proti vám, ste unavení, nič sa vám nedarí a zrazu si pustite hudbu a všetko je razom preč. Áno, hudba lieči. Nielen telo ale i dušu. Prinavracia stratenú rovnováhu a pre deti je obrovským zdrojom radosti.
pocuvanie hudby„Hudba je vzácnosť, ktorú sme dostali do daru. Už pri stvorení vložil Boh do srdca človeka pieseň, ktorá sa rozozvučí vo chvíli, keď do života vstúpi láska. Vtedy sa nebo otvorí a anjeli v iskričkách šťastia znesú sa na zem, aby naplnili ľudské srdce radosťou.“

Hudba a deti

Hudba sprevádza človeka od nepamäti. Hudbou sa možno priblížiť k dieťatku už pred jeho narodením. Dieťa vníma všetko intenzívne. Nielen to, čo sa okolo neho deje ale i to, ako sa mu „prihovárame“, napríklad i prostredníctvom hudby.

Keď sa dieťatko narodí, hudba ho sprevádza v podobe večerných uspávaniek, prvých rýmovačiek, zhudobnených básničiek či rozprávok. Dieťatku možno púšťať hudbu kedykoľvek, pretože deti hudbu milujú. Hudba je preň silný komunikačný prostriedok. Je pre ne prirodzeným zdrojom radosti. Prostredníctvom hudby sa u detí zvyšuje nielen jemná motorika, ale i koordinácia pohybov. Preto deti tak radi spájajú hudbu s tancom. Deti sú vysoko muzikálne. Láske k hudbe ich však musíme naučiť. Napríklad tak, že budeme spolu spievať, alebo do hudby zapojíme jednoduché hudobné nástroje. Hudbu musia deti cítiť. Hudba je univerzálnym jazykom, ktorému rozumie každý.

Teenageri napríklad dávajú hudbou najavo svoj temperament. Hudba v nich vytvára vzťah k všetkému ostatnému. Napríklad k priateľstvu. Je zjavné, že hudba spája ľudí „rovnakých kategórií“. Cez hudbu dokážu mladí ľudia dávať najavo svoje pocity, hudba ich nabáda ku kreativite a práve cez ňu vnímajú život intenzívnejšie. Výber hudby je však osobný. Častokrát je odzrkadlením vnútorného sveta mladého človeka. Preto nie je na škodu dohliadnúť na to, aký druh hudby deti počúvajú.

Hudba – kúsok duše

Vraví sa, že oči sú oknom do duše. Hudba je zas piesňou srdca. Aby mohlo srdce spievať, potrebuje hudbu. Či mladí alebo starí, všetci potrebujeme hudbu. Hudbu ako kúsok nebeského spojenia, ktoré prichádza k človeku, aby ho urobilo šťastnejším. Ak teda cítite smútok, únavu či rozhorčenie, zapnite si hudbu. Hudba je jedným z prostriedkov ako byť šťastným.

Veľa nádherných melódií.

autor: Bibiána Želisková