Príspevok pri narodení dieťaťa


financie
Príspevok pri narodení dieťaťa je sociálna dávka, ktorou prispieva do vášho rozpočtu štát. Ide o jednorázový príspevok, o ktorý treba požiadať do prvých narodením dieťatka. Žiadosť na príspevok podáva jeden z rodičov na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Výška príspevku je momentálne 4560 Sk na jedno dieťa.
mince_tsp92572378Ak sa vám narodí dieťatko, máte nárok na finančný príspevok, ktorý poskytuje štát. Tento príspevok je v súčasnosti vo výške 4560 Sk. Ak však ide o prvé dieťatko, k tomuto príspevku dostanete príplatok vo výške 20 440 Sk.

Podpora pri narodení prvého dieťaťa

Osobitná podpora sa poskytuje pri narodení prvého dieťaťa. Príplatok k príspevku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťatka, ktoré sa matke narodilo ako prvé dieťa. Výška príplatku k príspevku je 20 440 Sk. Ak sa vám narodia dve alebo tri detičky naraz, nárok na príspevok máte na každé z nich. Avšak jeho výška sa zvyšuje o jednu polovicu uvedenej sumy.

Dary od starostu, zamestnávateľa či komerčných spoločností

Svojou čiastkou môžu prispieť k narodeniu dieťaťa i starostovia obcí, zamestnávatelia či rôzne komerčné spoločnosti. S „malými pozornosťami“ sa stretávame už v pôrodnici. Balíček darčekových predmetov venujú firmy, zaoberajúce sa detským sortimentom. Či ide o vzorky plienok, detských čajíkov alebo vzorky detskej kozmetiky, v každom prípade sú určené pre vás. Prečo si ich nepribaliť k veciam, ktoré si budete odnášať z pôrodnice domov?

V obciach, či niektorých mestských častiach, býva dobrým zvykom, že starosta alebo členovia mestského zastupiteľstva privítajú nového občana kultúrnym programom, zápisom do knihy narodení alebo finančnou sumou či iným darčekom. Tieto príspevky však nie sú nárokovateľné zo zákona a tak si ich nemožno vymáhať. Vášho drobca môže podporiť i zamestnávateľ, u ktorého pracujete. Nezriedka i kolegovia prejavia účasť na narodení dieťaťa drobnou pozornosťou.

spracovala: Bibiána Želisková