Precvičme si jazýček


nápady a aktivity
Niekedy je detský jazýček neposlušný a nechce vyslovovať hlásky a slová tak, ako by mal. Výborným prostriedkom na precvičovanie výslovností sú rečňovanky, ktoré sa sústreďujú na ťažko vysloviteľné slová. Ponúkame pár príkladov.
dieta na gauciJuro Jura ruje,
Juro neruj Jura!

Železo, železo, oželezilo si sa.

V našej peci myši pištia,
v našej peci psík spí.

A tie vrabce z toho tŕňia – štrng, brng do druhého tŕňia.

Eniki-beniki, kliki bé,
áber-fáber, domine,
elce-pelce, do pekelce,
priam si von!

Jednogo, dvogo, págo, lágo, evčan, čevčan, čaraga fuč!

Orie, orie Ján,
priletelo deväť vrán.
jedna vraví dobre orie,
druhá vraví dobre orie....
deviata vraví zle orie.

Lojzo, Lojzo daj nám z toho najlojovatejšieho loja!

Jeden, dva, tri, štyri, päť -
na jabloni rastie kvet
a ty Zuzka hybaj het!

spracovala: Bibiána Želisková