Najvhodnejší čas na materstvo


zdravie
Na úspešnosť počatia a pôrod zdravého dieťaťa má priamy či nepriadny vplyv množstvo faktorov. Okrem fyziologických nedostatkov akými sú početnosť spermií či deformácia maternice, je to predovšetkým vek oboch partnerov, ktorý je rozhodujúcim faktorom pre hladký priebeh tehotenstva.
dieta s mamou_tsp77005218Aký je teda ten „správny“ vek prvorodičky? Odpoveď na túto otázku je v pravom slova zmysle osobná. Je všeobecne známe, že vo vyspelom svete sa rodí málo detí a ani u nás na tom nie sme oveľa lepšie. Dnes sa pokúsime priblížiť vám čo so sebou prináša materstvo v jednotlivých životných dekádach.

V dvadsiatke

Ženy medzi 19. - 30. rokom života majú v každom menštruačnom cykle viac ako 50 %-nú šancu na počatie, čo je z uvedených etáp najvyšší pomer. Schopnosť počať začína totiž klesať už v druhej polovici tohto obdobia, nie až po 30-ke ako sa dlho verilo.
Pravdepodobnosť predčasného pôrodu či potratu je v tomto období len okolo 9 %. Podobne nízka je aj pravdepodobnosť, že sa dieťa narodí s vážnou genetickou poruchou.

V tridsiatke

Po 35-tom roku života plodnosť prudko klesá. Pomer úspešného počatia v menštruačnom cykle klesá na 30 %. Ak je partner starší o 5 rokov, klesá tento pomer o ďalších 10 %. (Aj keď na mužskú plodnosť nemá vek tak výrazný vplyv ako na ženskú, po 30-tom roku tiež slabne). Staršie mamičky častejšie dojčia a ich deti sú aj vďaka tomu zdravšie, múdrejšie a viac odolné voči infekciám a detským chorobám, akými sú astma či zápal stredného ucha. Staršie prvorodičky majú na druhej strane väčšiu pravdepodobnosť, že ich tehotenstvo zaťaží vysoký krvný tlak či diabetes. Ženy nad 35 rokov veľmi pravdepodobne budú rodiť cisárskym rezom. Pravdepodobnosť, že budúca mamička privedie na svet dvojičky, sa v období medzi 35. - 39. rokom zvyšuje. Mnohí tvrdia, že je to práve asistované tehotenstvo, ktoré to spôsobuje. Viacnásobné tehotenstvo však so sebou prináša aj veľa ťažkostí, medzi ktoré môže patriť predčasný pôrod, nízko položená placenta, preklampsia či nízka pôrodná hmotnosť novorodencov.

Po štyridsiatke

Po 40-tke sa „okno príležitosti“ na získanie potomka bez asistovanej reprodukcie rýchlo uzatvára. Šanca na prirodzené počatie v bežnom cykle klesá na 5 %. Našťastie existuje liečba neplodnosti, ktorá dovoľuje počať aj porodiť i starším ženám. Pravdepodobnosť pôrodných komplikácií je v tomto prípade oveľa vyššia. Vysoký krvný tlak a diabetes sa v tejto vekovej kategórii objavuje až štyrikrát častejšie ako v predchádzajúcej. Aj riziko genetického poškodenia plodu je oveľa vyššie.

Istá dánska štúdia dokázala, že riziko potratu je medzi prvorodičkami v tejto vekovej kategórii až 50v%. Tento pomer je pri asistovanej reprodukcii (z vajíčok mladšej ženy) nižší.

Výhodou starších rodičov býva životná skúsenosť, niekedy aj schopnosť správne si zadeliť čas medzi prácu a domácnosť. Starší rodičia už majú za sebou naháňanie sa za kariérou a čas strávený s rodinou je pre nich to najdôležitejšie.

spracoval: M.P.