Rozvod v rodine


vzťahy
Rozvod je záležitosťou manželov. Často krát je však bolestnou a sčasti nepríjemnou udalosťou pre celú rodinu. Zvlášť v prípade, ak sa do problému zamieša blízke okolie a verejná mienka ostatných. Ako však dosiahnuť, aby bol rozchod čo najšetrnejší a nezanechal tak trvalú ujmu na deťoch ani rodičoch?
po hadkeNeustále napäté ovzdušie v rodine prináša nervozitu a konflikty. Práve na toto ovzdušie reagujú deti citlivo a podráždene. Dlhodobé spolužitie v takomto prostredí prináša viac škody ako osohu, rovnako pre deti ako pre rodičov. Samotný rozvod je niekedy riešením.

Nechceme spolu žiť

Na otázku rozchodu je skutočne ťažké odpovedať. Sú veci, na ktoré sa odpovedať nedá. Jednou z nich je bezpochyby rozvod. Čo vedie manželov k rozvodu? Ak manželstvo dlhodobo neplní svoju funkciu, vzťahy sú natoľko narušené, že konflikty naberajú na intenzite a výsledkom je celkové napätie v rodine, je načase zamyslieť sa čo s tým. Deti sú citlivými indikátormi, ktoré toto všetko vnímajú a bez vyselektovania vstrebávajú do seba. I nelásku medzi rodičmi vnímajú veľmi intenzívne.

Je čas povedať deťom pravdu

Nie je nič horšie ako dlhodobá neistota v duši dieťaťa. Ak dieťa cíti, že sa čosi deje, má strach. Tento strach môže vyústiť do neprimeraného správania, či dokonca hystérie. Deti majú nárok vedieť pravdu. Psychológovia tvrdia, že poľahčujúcou okolnosťou v prípade rozvodu je povedať im pravdu. Deti sú nesmierne vnímavé. I keď ide o menšie deti, nie je dôvod klamať ich. Ak k rozvodu dôjde, je potrebné podať im primerané vysvetlenie podľa ich veku. Deti mnohokrát skôr pochopia ako dospelí. Deti však bojujú s pocitom strachu „čo s nimi bude, keď sa mamička a otecko rozídu“. Nezriedka v sebe riešia pocit viny, či i oni neprispeli k príčinám rozvodu. Preto je potrebné rozprávať sa s nimi, ubezpečiť ich, že rozvodom rodičov nestrácajú, naopak rozvod prinesie rodine po dlhodobom napätí pokoj. To je to najlepšie riešenie pre všetkých.

Reakcia okolia

Dilemu okolia riešia partneri zvyčajne skôr, než samotný rozvod nastane. Smerodajná mienka okolia je natoľko podstatná, že rozvod môže byť často krát zo strany partnerov dlhodobo odsúvaný. Keď však rozhodnutie vyvrcholí, niet čo riešiť - teda vo vzťahu k okoliu. Ukončenie manželstva je súkromnou záležitosťou oboch partnerov. Pod pokrievku niekedy nevidí ani najbližšia rodina. Ak sú ukazovatele rozvodu jasné, teda v prípade alkoholizmu, neplnenia si rodičovských povinností či domáceho násilia, vtedy je mienka verejnosti poddajnejšia. Ak však ide o rozvod „bez príčiny“, je zjavné, že okolie sa bude v záležitostiach ohľadom rozvodu šprtať.

Ak už niet cesty späť

Ak boli vyskúšané rôzne kompromisy a snahy zo strany oboch partnerov o udržanie rodiny, ak je situácia dlhodobo neriešiteľná a partneri pristúpili ku kroku rozvodu, netreba vešať hlavu. Rozvodom predsa život nekončí. Možno ním práve začína.

autor: Bibiána Želisková

Trocha legislatívy ohľadom rozvodu